درباره تهران زبان

موسسه تهران زبان

تهران زبان توسط متخصصان برجسته با تخصص در زمینه آموزش زبان های جدید به دانش آموزان تاسیس شد. چشم انداز آنها توسعه یک سیستم یادگیری و تجربه منحصر به فرد بود که آسان و لذت بخش باشد. و به دانش آموزان اجازه می دهد تا زمانی که مناسب است مطالعه کنند.
آنها به این اهداف دست یافتند و اینها ویژگی هایی است که تهرران زبان را مانند امروز موفق کرده است. دانش آموزان از همه اقشار و گروه های سنی مختلف هستند. آنها در هدف مشترک یادگیری یک زبان جدید با مهارت مشترک هستند تا در صحبت کردن، خواندن و نوشتن اعتماد به نفس داشته باشند. آنها می خواهند افق دید خود را گسترش دهند و مهارتی برای زندگی داشته باشند که می تواند درهای زیادی را باز کند و فرصت های کاری عالی را ارائه دهد.

تهران زبان در یک نگاه

0
تدریس زبان آلمانی
0
تدریس زبان انگلیسی
0
تدریس زبان فرانسوی
0
تدریس زبان اسپانیایی