You are currently viewing آموزش زبان انگلیسی از اول تا آخر
آموزش زبان انگلیسی از اول تا آخر

آموزش زبان انگلیسی از اول تا آخر

گرامر زبان انگلیسی

زبان انگلیسی به عنوان یک زبان جهانی، دارای یک ساختار گرامری کامل و پیچیده است. در ادامه به معرفی برخی از مباحث گرامری مهم زبان انگلیسی می‌پردازیم:

افعال: افعال در زبان انگلیسی بر اساس صورت اول، صورت دوم و صورت سوم خود، به دو دسته قابل تقسیم هستند: افعال با قاعده و افعال بی‌قاعده. در افعال با قاعده، صورت دوم و سوم افعال با اضافه کردن “ed” ساخته می‌شوند، اما در افعال بی‌قاعده، ساختار آن‌ها بر اساس یادگیری به‌صورت جداگانه است.

زمان‌ها: زبان انگلیسی دارای ۱۲ زمان است، که به‌طور خلاصه به صورت زیر هستند:

 • حال ساده (Simple Present)
 • گذشته ساده (Simple Past)
 • آینده ساده (Simple Future)
 • حال کامل (Present Perfect)
 • گذشته کامل (Past Perfect)
 • آینده کامل (Future Perfect)
 • حال استمراری (Present Continuous)
 • گذشته استمراری (Past Continuous)
 • آینده استمراری (Future Continuous)
 • حال کامل استمراری (Present Perfect Continuous)
 • گذشته کامل استمراری (Past Perfect Continuous)
 • آینده کامل استمراری (Future Perfect Continuous)

اسامی: در زبان انگلیسی، اسامی به دو دسته قابل تقسیم هستند: قابل شمارش و غیر قابل شمارش. اسامی قابل شمارش، مانند “books”، “students”، “cars”، اسامی‌ای هستند که می‌توان آن‌ها را شمرد و تعدادی را برای آن‌ها قائل شد. اسامی غیر قابل شمارش، مانند “water”، “rice”، “music”، اسامی‌ای هستند که نمی‌توان آن‌ها را شمرد.

گرامر زبان انگلیسی

گرامر زبان انگلیسی شامل قواعدی است که برای ساختن جملات صحیح و معنی‌دار در این زبان به کار می‌روند. این قواعد شامل ساختارهای گرامری، نحو، صرف، و استفاده از افعال، حروف اضافه، صفات، قیدها و … می‌شوند.

برای یادگیری گرامر زبان انگلیسی، ابتدا باید با قواعد اساسی آن آشنا شد. این قواعد شامل:

ساختار جملات: یعنی نحوه قرارگیری کلمات در جمله، از جمله نحوه استفاده از فاعل، پیشوند و پسوند و غیره.

افعال: افعال در زبان انگلیسی دارای انواع مختلفی هستند که باید با هر یک آشنا شد. از جمله افعال معمول، افعال ناقص، افعال مجهول و افعال فعال و غیره.

حروف اضافه: حروف اضافه برای نشان دادن مکان یا زمان جمله به کار می‌روند. برخی از حروف اضافه معروف عبارتند از: in، on، at، with، to، from و غیره.

صفات و قیدها: صفات برای توصیف صفت‌های فیزیکی و روانی چیزی و قیدها برای توصیف روش، میزان و فرکانس چیزی به کار می‌روند.

در کل، یادگیری گرامر زبان انگلیسی برای رسیدن به مهارت در صحبت کردن، نوشتن و درک مطلب بسیار مهم است. با یادگیری این قواعد و تمرین مستمر، می‌توانید به راحتی از زبان انگلیسی در برقراری ارتباط با دیگران و در تحصیل و کار استفاده کنید.

آداب و فرهنگ انگلیسی

آداب و فرهنگ انگلیسی شامل مجموعه‌ای از مقررات و رفتارهایی است که در جامعه‌ی انگلیسی‌زبان رعایت می‌شود. برخی از این آداب و رفتارها عبارتند از:

1- احترام به خانواده و سالمندان: در جامعه‌ی انگلیسی‌زبان، احترام به خانواده و سالمندان بسیار مهم است و بسیاری از افراد از رسوم و آیین‌های خود جهت نشان دادن احترام به سالمندان پیروی می‌کنند.

2- برخورد مودبانه: در جامعه‌ی انگلیسی‌زبان، برخورد مودبانه و شایسته در برخورد با دیگران بسیار مهم است و عدم رعایت این اصول ممکن است منجر به مشکلاتی شود.

3- پوشش مناسب: در جامعه‌ی انگلیسی‌زبان، پوشش مناسب بسیار اهمیت دارد و در بسیاری از مواقع افراد از لباس‌های رسمی برای مراسم‌های خاص استفاده می‌کنند.

4- رعایت نکات اخلاقی: در جامعه‌ی انگلیسی‌زبان، رعایت اصول اخلاقی و قوانین بسیار مهم است و عدم رعایت آن‌ها ممکن است باعث مشکلاتی شود.

5- محافظت از زمینه‌های مشترک: در جامعه‌ی انگلیسی‌زبان، محافظت از زمینه‌های مشترک بسیار مهم است و افراد باید از آن‌ها مراقبت کنند.

6- رعایت وقت‌بندی: در جامعه‌ی انگلیسی‌زبان، رعایت وقت‌بندی بسیار مهم است و بسیاری از افراد از این قاعده پیروی می‌کنند.

7- محافظت از محیط زیست: در جامعه‌ی انگلیسی‌زبان، محافظت از محیط زیست بسیار مهم است و افر